V rámci dobročinné činnosti se v neděli 23. dubna rozzářily dětské tváře, když navštívily Dětský domov a Školní jídelnu v Tuchlově u Teplic finalistky suchdolské soutěže Miss Agro.

 

Nejprve si vzal úvodní slovo ředitel celé instituce, Bc. Jan Blažek a dívky se tak dozvěděly, jak takové zařízení vlastně funguje, jaké jsou jeho pravomoce, jakým způsobem se zde snaží vést mladší i starší děti, či jak s nimi řeší problémy.

Budova má kapacitu 32 míst a je tvořená 4 byty. Dívky se tak rozdělily do menších skupinek a prohlédly si jednotlivé pokoje, seznámily se s dětmi a vychovateli. Některé děti se neostýchaly a posléze dokonce převzaly funkci průvodce po zařízení místo vychovatele. Prohlídka celého objektu byla zakončená příjemnou vsuvkou, a to sice společným obědem s dětmi. Vzhledem k tomu, že každý byt má svou vlastní kuchyňku, jedlo se ve skupinkách odděleně.

Odpoledne bylo věnované spíše venkovním aktivitám, jako sázení stromů, menší procházce, obhlídce přiléhajících pozemků či krmení zvířátek. Nesmíme zapomenout na keramickou dílnu, kde si finalistky společně s dětmi vyráběly hliněné výrobky a následně je nechaly vypálit. Během celého dne se dívky ujaly rolí jakýchsi tetiček, a proto se některým dětem věnovaly individuálně.  Snažily se jim porozumět a rozveselit je, např. těm nejmenším přečetly pohádku po obědě nebo si „zablbly“ s těmi staršími.

 

Aby Missky malým školákům udělaly radost a pomohly také prakticky, dovezly jim dárky, nejčastěji oblečení či hračky. Pro obě strany byla návštěva jistě poučná a plná příjemných pocitů a pozitivních emocí. Po finále soutěže Miss Agro mají finalistky v plánu dětský domov navštívit znovu.

 

Sdílej článek